Objava: Šoštarić Eduard, 26.04.2021.

Objavljen ažurirani Naputak za organizaciju, upravljanje i održavanje zrakoplovne priredbe i Naputak za sudionike na zrakoplovnim priredbama.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je objavila ažurirani Naputak za organizaciju, upravljanje i održavanje zrakoplovne priredbe i Naputak za sudionike na zrakoplovnim priredbama.
Detaljnije o tome možete pronaći na poveznici: