Objava: Šoštarić Eduard, 25.10.2022.

Objavljeni Pravilnici o visini naknada i Hrvatskom registru civilnih zrakoplova

U Narodnim novinama je objavljen Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova (NN 121/2022).


Pravilnikom se iznos naknada izražava u eurima umjesto u kunama. Također je izmijenjen naziv kategorija zrakoplova u tablici sa naknadama (umjesto Složeni – Sportsko rekreativni – 0stali, promijenjen je redoslijed stupaca i uveden novi naziv Složeni - MTOW teži od 1200 kg – MTOW 1200 kg i lakši).

Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


 U Narodnim novinama je objavljen Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja (NN 119/2022).


Pravilnikom se iznos naknada izražava u eurima umjesto u kunama.

Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

c) U Narodnim novinama je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (NN 121/2022).


Izmjenama i dopunama vrši se prilagodba pristupu Schengenskom informacijskom sustavu; također su dopunjene odredbe o ispravama kojima se dokazuje vlasništvo na zrakoplovu.

Pravilnik stupa na snagu 27. listopada 2022. godine.