Objava: Šoštarić Eduard, 15.09.2023.

Obavijest kandidatima za zasnivanje radnog odnosa

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javne natječaje za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

  1. Zrakoplovni inspektor u Odjelu plovidbenosti i
  2. Specijalist za licenciranje u Odjelu licenciranja,

da su javni natječaji poništeni Odlukama direktora dana 13. rujna 2023. godine, KLASA: 101-01/23-02/04, URBROJ: 116-04-02-23-08 i KLASA: 101-01/23-02/09, URBROJ: 116-04-02-23-07.