Objava: Šoštarić Eduard, 08.04.2022.

Pregledi za provjeru plovidbenosti zrakoplova

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će tijekom mjeseca svibnja 2022. će obavljati preglede za provjeru plovidbenosti zrakoplova sukladno Pravilniku o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4. točka 2.  prema sljedećem rasporedu:  

- 16.05.- 20.05.2022. aerodrom Sinj
Molimo sve zainteresirane da najkasnije do 02.05.2022. dostave zahtjeve za provjeru plovidbenosti s pratećom dokumentacijom. Zrakoplovi za koje se zahtjevi podnesu nakon tog roka neće se pregledavati u planiranom terminu grupnog pregleda za provjeru plovidbenosti.