Objava: Šoštarić Eduard, 26.03.2021.

COVID-19 - cijepljenje zrakoplovnog osoblja

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa EASA objavila je 25.03.2021. Safety Information Bulletin (SIB) s preporukom, između ostalog, da nakon COVID-19 cijepljenja zrakoplovno osoblje ne koristi privilegije dozvole/potvrde u trajanju do 48 sati, a kod jednopilotnih i jednokabinskih operacija u trajanju do 72 sata.


 POVEZNICA:

SIB No.: 2021-06 Vaccination of aircrew - Operational Recommendations