Objava: Šoštarić Eduard, 24.02.2022.

Poništen javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Odlukom direktora Agencije od 24. veljače 2022. godine,  KLASA: 101-01/22-02/01,  URBROJ: 376-04-02-22-03, poništen je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Zrakoplovni inspektor u Odjelu letačkih operacija i školstva/Sektor letačkih operacija, školstva, plovidbenosti i licenciranja, 1 izvršitelj, m/ž, objavljen dana 23. veljače 2022. godine u Večernjem listu te na internetskoj stranici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.