Objava: Šoštarić Eduard, 07.12.2020.

Poziv za sudjelovanje operatora sustava bespilotnih zrakoplova na EASA webinarima

EASA će održati webinare za operatore sustava bespilotnih zrakoplova - Nova pravila za bespilotne zrakoplove koji se koriste u komercijalne svrhe - razumijevanje kako nova pravila o bespilotnim zrakoplovima utječu na vaše poslovanje

Planiraju se održati dva webinara o bespilotnim zrakoplovima:

• srijeda, 9. prosinca 2020. od 17:00-18:00, za širu javnost u otvorenoj kategoriji https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/flying-drone-fun-get-know-how-become-good-drone-pilot, i

• četvrtak, 10. prosinca 2020. od 11:00-12:00, za profesionalne korisnike u posebnoj kategoriji https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/flying-drone-professionally-find-out-what-important-your-business .

Webinari će biti na engleskom jeziku i na početku će biti kratki uvod (uživo), jedan ili dva snimljena videozapisa s najvažnijim aspektima obje kategorije koje EASA planira obuhvatiti i na kraju webinara će biti pitanja i odgovori (ponovno uživo). Webinari će trajati oko 1 sat.