Objava: Šoštarić Eduard, 05.12.2022.

Održana međunarodna radionica za zrakoplovno-medicinske ispitivače – AME

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo održala je 3.prosinca 2022. radionicu za zrakoplovno-medicinske ispitivače – AME, te ostale zainteresirane doktore medicine i osobe čiji je djelokrug rada ili aktivnost vezan uz zrakoplovnu medicinu.

Radionica je imala međunarodni karakter obzirom kako je velik broj polaznika radionice te dio predavača bio iz inozemstva. Između ostalih, Agenciju za sigurnost zračnog prometa EU predstavljao je dr. Cristian Ionut Panait koji je nešto više govorio u vezi Studije o dobnoj granici pilota, MESAFE projektu (Mentalno zdravlje), EAMR i standardizaciji u zrakoplovno-medicinskoj certifikaciji.

PREZENTACIJE: