Objava: Šoštarić Eduard, 29.11.2022.

HACZ radionica o zaštiti prava putnika u zračnom prijevozu

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dana 16.12.2022. u vremenu od 10:30 do 14:00 sati održat će se radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu.

Sudionici će se pobliže upoznati sa primjenjivim regulatornim okvirom i najnovijim sudskim presudama, a analizirat će se i najčešći problemi u praksi te uloga Agencije u okviru postupka za zaštitu prava putnika

PRIJAVU treba poslati putem e-maila passenger.rights@ccaa.hr najkasnije do 13.12.2022.

Ukoliko imate PITANJA koja biste posebno htjeli raspraviti na navedenoj radionici, molimo vas da to navedete u prijavi.

Raspored radionice možete pronaći OVDJE.

Maksimalni broj sudionika: 35