Objava: Grbić Srđan, 10.03.2020.

Informacija zrakoplovnim subjektima vezana uz epidemiju koronavirusa, ažurirano 10.03.2020.

Ova je informacija namijenjena zrakoplovnim subjektima (u prvom redu zrakoplovnim prijevoznicima i međunarodnim aerodromima) i njihovim ovlaštenim osobama koje sudjeluju u aktivnostima međunarodnog zračnog prometa.

DOKUMENT:

Informacija zrakoplovnim subjektima vezana uz epidemiju koronavirusa (.pdf)