Objava: Šoštarić Eduard, 06.11.2020.

Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila „Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova “ na portalu e-Savjetovanja.

Glavni razlog izrade novog Pravilnika jest provedba Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. godine vezano uz dostavu izvatka iz sudskog registra za pravne osobe, brisanje zastarjelih odredbi (npr. vođenje Registra zrakoplova kroz glavnu knjigu ručnim upisom, Izjava operatora o pristanku na upis i dr.),  izmjena postojećih odredbi kako bi bile jasnije i konzistentnije adresatima propisa i dodavanje novih za kojima se pokazala potreba u praksi (npr. vraćanje dokumentacije zrakoplova prilikom brisanja iz Registra, prepoznat je upis krila i podvozja posebno, promjena podatka po službenoj dužnosti i dr.).

Donošenjem ovoga Pravilnika stavit će se van snage Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 137/2012).
Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova“.

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 06. prosinca 2020. godine.