Objava: Šoštarić Eduard, 29.11.2022.

Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2022. donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu


Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 141/15.)