Objava: Šoštarić Eduard, 23.07.2020.

Odluka o dodjeli sredstava udrugama za kupnju radijske opreme

Uredbom komisije (EU) br.1079/2012 od 16. studenog 2012. godine o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo, koja je stupila na snagu 06. prosinca 2012. godine, propisana je obveza ugradnje radijske opreme unutar frekvencijskog pojasa 117,975-137 MHz („frekvencijski pojas VHF”) u zrakoplove do najkasnije 31. prosinca 2020. godine te od 01. siječnja 2021. godine neće biti moguće letjeti zrakoplovima koji nemaju ugrađenu navedenu radijsku opremu.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo prepoznala je obvezu i važnost ugradnje radijske opreme te je odlučila kroz Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama sufinancirati kupnju potrebne radijske opreme, a sve s ciljem povećanja sigurnosti zračnog prometa te razvoja i unapređenja civilnog zrakoplovstva.

Prijave na javni natječaj zaprimale su se do 30. lipnja 2020. godine te se sveukupno prijavilo 25 udruga (aeroklubova) koje djeluju na području Republike Hrvatske i koje aktivno djeluju u području zrakoplovstva, a za ugradnju radijskih stanica u sveukupno 79 zrakoplova.

Na temelju analize i procjene zaprimljenih prijava direktor Agencije donio je odluku kojom će sredstava biti dodijeljena svim udrugama koje su se prijavile na natječaj, za ugradnju radijske opreme u sveukupno 62 zrakoplova koji su u vlasništvu udruga odnosno koje udruge koriste sukladno pravnom poslu o korištenju zrakoplova zaključenim s vlasnikom zrakoplova te koji posjeduju svjedodžbu o plovidbenosti i važeću potvrdu o provjeri plovidbenosti ili drugi jednakovrijedan dokument, u sveukupnom iznosu od cca 430.000,00 kuna.

Ovim javnim natječajem dala se podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga usmjerenih na promicanje zrakoplovstva, potaknula se primjena obvezujuće regulative te se pomoglo razvoju civilnog zrakoplovstva i povećanju sigurnosti zračnog prometa.

DOKUMENT: