Objava: Šoštarić Eduard, 06.06.2022.

EASA Safety Week - Stronger, Safer, Together – Always

S ciljem što kvalitetnije pripreme za ljetnu sezonu, EASA je pokrenula novu kampanju namijenjenu zajednici komercijalnog zrakoplovstva.

Tema ovogodišnje kampanje je 'Stronger, Safer, Together – Always', a cilj joj je istaknuti važnost suradnje i timskog rada u svim domenama i među industrijskim partnerima.

EASA će glavni dio kampanje zaključiti još jednim EASA-inim tjednom sigurnosti ('EASA Safety Week') u razdoblju od 27. do 29. lipnja 2022., a koji uključuje 9 webinara tijekom 3 dana prepunih korisnih informacija i zanimljivih rasprava za različite domene i aktivnosti.

 Sve organizacije se potiču da preuzmu pakete za svoje područje operativnog djelovanja i koriste materijal u vlastitim pripremama za ljetnu sezonu.

 Kampanja 'Stronger, Safer, Together – Always' sastoji se od tri tematske cjeline:

1. Siguran rad koristeći načela 'Be Ready - Stay Safe'

2. Upravljanje putovanjem putnika

3. Briga za sebe i one oko nas

 Osim registracije za webex 'session-e' koja je ograničena na 1000 sudionika, bit će dostupna i 'You Tube' opcija.


 Više informacija vezano uz kampanju nalazi se na poveznici:

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/easa-safety-week

LETAK S AGENDOM