Objava: Šoštarić Eduard, 02.03.2022.

„Nacrt Pravilnika o aerodromima“ na portalu e-Savjetovanja

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila „Nacrt Pravilnika o aerodromima“ na portalu e-Savjetovanja.

Cilj izrade novog Pravilnika jest usklađivanje zahtjeva s trenutno važećim izdanjem ICAO Annexa 14, Volume I- Aerodromes, osmo izdanje, uključujući Amandmane 15 i 16. Pravilnikom su, kao i do sada, propisani minimalni tehnički i drugi standardi kod projektiranja, izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i održavanja aerodroma, površine ograničenja prepreka, uvjeti aerodromske operativne službe, te oprema i instalacije. Glavne izmjene odnose se na fizičke karakteristike operativne površine i vizualna sredstva na aerodromu s ciljem povećanja sigurnosti i učinkovitosti te uvođenje novih zahtjeva vezanih na sigurnost na operativnoj povrąini (metodologiju pregledavanja i izvjeąćivanja stanja povrąine uzletno-sletne staze).

Ovim putem Vas pozivamo da putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika moľete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o aerodromima“ (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20002).

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je 28. ožujka 2022. godine.