Objava: Šoštarić Eduard, 11.12.2023.

Seminar obnove znanja za imatelje certifikata ispitivača za tip (TRE)

Dana 08. prosinca 2023. u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održan je seminar obnove znanja za imatelje certifikata ispitivača za tip (TRE).

Svrha prvog dijela seminara je bio na upoznavanju ispitivača s izmjenama i dopunama relevantnih propisa koje će utjecati na djelokrug rada i privilegije ispitivača, najznačajnije izmjene Uredbe (EU) 1178/2011 te smjernice za poboljšanje. Drugi dio seminara je bio baziran na standardizaciji ispitivača - uočeni problemi i otvorena pitanja