Objava: Šoštarić Eduard, 29.06.2023.

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2023-002 - Letovi privatnih osoba koji dijele trošak leta

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je objavila Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2023-002 - Letovi privatnih osoba koji dijele trošak leta.

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti primjenjuje se na sljedeće zapovjednike zrakoplova na koje se primjenjuje Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 2018/1139 (EASA zrakoplovi):

a) zapovjednike aviona i helikoptera koji nisu kompleksni zrakoplovi, a koji provode letove privatnih osoba koje dijele trošak, uključujući i zapovjednika zrakoplova, a broj osoba koje dijele trošak ograničen je na najviše šest;
b) zapovjednike balona, a koji provode letove privatnih osoba koje dijele trošak, uključujući i zapovjednika zrakoplova, a broj osoba koje dijele trošak ograničen je na najviše četiri, i
c) zapovjednike jedrilica koji provodi letove privatnih osoba koje dijele trošak, uključujući i zapovjednika
zrakoplova.

Također, Naredba se primjenjuje se na pravnu ili fizičku osobu sa poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koja obavlja uslugu oglašavanja letova privatnih osoba koje dijele troškove leta.
U Republici Hrvatskoj operatorima treće zemlje zabranjeno je provođenje letova privatnih osoba koje dijele trošak leta. 

Detaljnije o svemu možete pročitati na poveznici.