Objava: Šoštarić Eduard, 28.03.2023.

Osvježenje općih znanja i vještina pilota sportsko rekreativnog zrakoplova sa standardizacijom nastavnika letenja

Pozivamo Vas na radionicu koju organizira Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo s temom „Osvježenje općih znanja i vještina pilota sportsko rekreativnog zrakoplova sa standardizacijom nastavnika letenja“.

Radionica je namijenjena pilotima i nastavnicima sportsko rekreativnih zrakoplova, a održati će se na aerodromu Zvekovac 29. travnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati.

Prema posljednjim informacijama očekuju se povoljni meteorološki uvjeti te će radionica biti održana kako je planirano.


Vrijeme

Tema

Sudionici

Moderator

10:00 – 10:10

Uvod

Piloti i nastavnici letenja

Natko Kulić

10:10 – 10:40

Self briefing – korištenje podataka u pripremi leta

10:40 – 11:00

Normalne procedure i procedure za slučaj opasnosti – izrada i korištenje liste provjere

11:00 – 11:10

Pauza

11:10 – 11:25

Informiranje putnika – Obaveza pilota

11:25 – 11:40

Standardni operativni postupci za operacije vuče ili operacije sa svrhom iskakanja

11:40 – 12:00

Kultura sigurnosti i izvješćivanje

12:00 – 12:10

Pauza

Nastavnici letenja

12:10 – 12:15

Razrada zadaće za let – uvod

12:15 – 14:00

Razrade po temama

14:00 – 15:00

Pauza

15:00 – 15:15

Razigra leta - Zaokreti (45° nagiba)

15:15 – 15:30

Izvršna priprema

15:30 – 18:00

Vježbe u zraku

18:00 – 18:30

Analiza leta


Obavezna je prijava na mail: natko.kulic@ccaa.hr najkasnije do 21. travnja 2023. godine.