Objava: Grbić Srđan, 03.10.2019.

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

U Narodnim novinama br. 94/2019 objavljen je Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139.

Pravilnik stupa na snagu 10.10.2019.

Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008 (»Narodne novine« broj 77/16)