Objava: Grbić Srđan, 28.11.2019.

HACZ radionica "Koordinacija i suradnja subjekata zaštite civilnog zračnog prometa"

Dana 28.11.2019. u organizaciji Ureda za zaštitu zračnog prometa Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održana je radionica "Koordinacija i suradnja subjekata zaštite civilnog zračnog prometa". Radionica je bila namjenjena osobama odgovornim za zaštitu u pojedinim subjektima/tijelima zaštite. Na radionici su sudjelovali predstavnici subjekata koji primjenjuju puni opseg mjera zaštite, MUP-a, SOA-e i Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.