Objava: Šoštarić Eduard, 07.03.2023.

EASA GA Season Opener 2023

S ciljem što kvalitetnije pripreme za sezonu letenja, EASA je pokrenula kampanju namijenjenu zajednici generalnog zrakoplovstva 'GA Season Opener 2023'.

'Webinar on the EASA GA Roadmap' koji se održava 21.03.2023., treći je virtualni događaj kampanje 'GA Season Opener 2023' u sklopu kojeg će 'EASA GA Roadmap' tim pružiti informacije o poduzetim aktivnostima tijekom 2022. godine, kao i aktivnostima i područjima koje planira u narednom razdoblju.

Više informacija vezano uz kampanju, uključujući registraciju na virtualni događaj nalazi se na sljedećim poveznicama: