Objava: Šoštarić Eduard, 16.01.2023.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za rad HACZ

U Narodnim novinama broj 5/23 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za rad HACZ.

U odnosu na postojeći Pravilnik promijenjen je članak 9. "Preračunavanje naknada" u "Plaćanje naknada", uklonjena je razlika koja je vrijedila za inozemne zračne prijevoznike te je brisano plaćanje u kunama. Također, obrasci su prilagođeni novim izmjenama.