Objava: Šoštarić Eduard, 04.11.2021.

EASA održala webinar na kojem je predstavila izmjene odredbi Uredbe (EU) br. 139/2014

Dana 4. studenog 2021. godine, EASA je održala webinar na kojem je predstavila izmjene odredbi Uredbe (EU) br. 139/2014, nakon usvajanja Uredbe (EU) 2020/2148 o sigurnosti uzletno-sletnih staza i objave Odluke ED 2021/003/R, dana 04. ožujka 2021. godine.

Webinar je bio fokusiran na odredbe vezane za sigurnost na uzletno-sletnim stazama, kao što su obuka, kontrola FOD-a, komunikacija, poznavanje jezika, izdavanje NOTAM-a.

Odredbe koje se odnose na provedbu Globalnog formata izvješćivanja (GRF) nisu bile obrađene na ovom webinaru.