Objava: Šoštarić Eduard, 20.11.2020.

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila „Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom“ na portalu e-Savjetovanja.

 Glavni razlog izmjene je usklađivanje datuma početka provođenja osposobljavanja za opasne robe i ocjenjivanje temeljeno na kompetenciji s novim izdanjem Tehničkih instrukcija za siguran prijevoz opasnih roba zrakom (Izdanje 2021.-2022.). Pravilnikom je uređena mogućnost izdavanja izuzeća od primjene pojedinih odredaba Pravilnika i Tehničkih instrukcija za kojom se pokazala potreba zbog nemogućnosti provođenja osposobljavanja u vezi s pandemijom COVID-19, dok je odredba koja se donosi na zabrane u prijevozu opasnih roba zrakom izmijenjena kako bi bila preciznija i jasnija adresatima.

 Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o  uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom.“

 Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 20. prosinca 2020. godine.