Objava: Grbić Srđan, 21.10.2019.

Nacrt Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila nacrt Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima.

Novim Pravilnikom izvršit će se usklađivanje sa novom regulativom (nova Osnovna Uredba (EU) br. 2018/1139 i nova Uredba vezana za kontinuiranu plovidbenost (EU) br. 1321/2014), na način da će se na svim mjestima u važećem Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima (NN 137/2013) pozivanje na stare uredbe zamijeniti pozivanjem na nove uredbe.

Rok za davanje komentara na predmetni Pravilnik je 5.11.2019. do 16 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu damir.maradin@ccaa.hr sa naslovom (subject) „Pravilnik o EASA zrakoplovima u državnim aktivnostima“.

DOKUMENTACIJA

Nacrt Pravilnika

Obavijest zainteresiranim subjektima

Obrazac za davanje primjedbi na propis