Objava: Šoštarić Eduard, 28.09.2023.

ASO-2013-007 "Certifikacija i nadzor Organizacija za testiranje razine jezične sposobnosti i prihvatljivi načini testiranja"

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je objavila reviziju Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2013-007 "Certifikacija i nadzor Organizacija za testiranje razine jezične sposobnosti i prihvatljivi načini testiranja".

Spomenuta Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti primjenjuje se na organizacije koje obavljaju testiranje razine jezične sposobnosti te na zrakoplovno osoblje koje pristupa testiranju razine jezične sposobnosti. 

Revizijom Naredbe su propisani zahtjevi za odobrenje i nadzor organizacije za testiranje razine jezične sposobnosti kontrolora zračnog prometa te su definirani su uvjeti i rokovi čuvanja dokumentacije i zapisa sa ocjenjivanja jezične sposobnosti.