Objava: Grbić Srđan, 20.07.2022.

Pregled za provjeru plovidbenosti zrakoplova - aerodrom Jelas, Slavonski Brod

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će 03. i 04. kolovoza 2022. na aerodromu Jelas u Slavonskom Brodu obavljati preglede za provjeru plovidbenosti zrakoplova sukladno Pravilniku o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova članak 4, točka 2. Molimo sve zainteresirane da najkasnije do 31. srpnja 2022. dostave zahtjeve za provjeru plovidbenosti s pratećom dokumentacijom. Zrakoplovi za koje se zahtjevi podnesu nakon tog roka neće se pregledavati u terminu grupnog pregleda za provjeru plovidbenosti.


Sve dodatne upite pošaljite na dario.tomasic@ccaa.hr.