Objava: Grbić Srđan, 14.01.2020.

HACZ pomaže udrugama civilnog zrakoplovstva

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo planira tijekom veljače 2020. raspisati natječaj za dodjelu sredstava u vezi primjene Provedbene Uredbe komisije (EU) br. 1079/2012 od 16. studenoga 2012. o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo. Sredstva bi bila dodjeljena prvenstveno generalnoj avijaciji odnosno za potrebe sportsko rekreativnog zrakoplovstva.

Uredba se primjenjuje na svu radijsku opremu unutar frekvencijskog pojasa 117,975 - 137 MHz („frekvencijski pojas VHF”) za uslugu mobilne zrakoplovne radijske komunikacije, uključujući sustave, njihove sastavne dijelove i pripadajuće postupke.

Naime, u cilju povećanja sigurnosti civilnog zračnog prometa te razvoja i unaprjeđenja civilnog zrakoplovstva Vijeće Agencije je 5. rujna 2019. godine donijelo Pravilnik o dodjeli sredstava Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Ovim Pravilnikom utvrđuju se primatelji sredstava, mjerila, kriteriji i postupci koje provodi Agencija kada raspolažući svojim prihodovnim sredstvima, odobrava i dodjeljuje financijska i nefinancijska sredstva.

Prvenstveni cilj je pomoći udrugama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osnovanim temeljem Zakona o udrugama, a čije su aktivnosti usmjerene na sigurnost zračnog prometa unaprjeđenje i razvoj civilnog zrakoplovstva, humanitarne svrhe, traganje i spašavanje.