Objava: Šoštarić Eduard, 20.07.2021.

Polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije izvan grada Zagreba

Kako bi optimizirala svoje resurse i omogućila polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije na pristupačnijim lokacijama, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje raspored i lokacije na kojima zainteresirani mogu pristupiti polaganju ispita.

Raspored održavanja A2 ispita za 2021. godinu

LokacijaKolovozRujanListopadStudeniProsinac
Požega, HGSS, Hrvatskih branitelja 846. kolovoz 18.00 sati3.rujan 18.00 sati1.listopad 18.00 sati5.studeni 18.00 sati3.prosinac 18.00 sati
Zagreb, HACZ, Ulica grada Vukovara 28413.kolovoz 18.00 sati10.rujan 18.00 sati8.listopad 18.00 sati12.studeni 18.00 sati10.prosinac  18.00 sati
Zadar, HGSS, Andrije Hebranga 11a20. kolovoz 18.00 sati17.rujan 18.00 sati15.listopad 18.00 sati19.studeni 18.00 sati17.prosinac 18.00 sati
Split, HGSS, Stoci 48A21. kolovoz 10.00 sati18.rujan 10.00 sati16.listopad 10.00 sati20.studeni 10.00 sati18.prosinac 10.00 sati
Pula, Zračna luka Pula26.kolovoz 10.00 sati23.rujan 10.00 sati21.listopad 10.00 sati25.studeni 10.00 sati21.prosinac 10.00 sati
Dubrovnik, HGSS, 42°40'29.6"N 18°06'27.9"E - lokacija je uz cestu, nema adrese, jer je preuređeno sklonište, vrata sa znakom HGSS-a, Nova Mokošica28.kolovoz 10.00 sati25.rujan 10.00 sati23.listopad 10.00 sati27.studeni 10.00 sati23.prosinac 10.00 sati


Za pristupanje ispitu zainteresirani kandidati se moraju prijaviti najmanje 2 radna dana prije predviđenog termina ispita za koji se prijavljuju. Prijave se provode slanjem elektroničke pošte na adresu UASispiti@ccaa.hr dostavom slijedećih podataka:
  1. Ime i prezime kandidata
  2. Broj i vrsta osobnog identifikacijskog dokumenta s kojim će se kandidat identificirati prilikom polaganja ispita
  3. Broj dokaza o dovršenom mrežnom osposobljavanju za potkategorije A1/A3 kandidata
  4. Raspolažu li vlastitim osobnim računalom za polaganje ispita
Prijava na ispit je valjana tek nakon primitka potvrde prijave od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.


Prilikom dolaska na polaganje ispita kandidati trebaju ponijeti:
  1. Osobni identifikacijski dokument koji su naveli u prijavi
  2. Potpisani izvornik Izjave o praktičnom samoosposobljavanju na obrascu UAS-FRM-002
  3. Osobno računalo, ako su njegovu raspoloživost naveli u prijavi
U slučaju većeg broja kandidata u odnosu na kapacitet prostora, organizirat će se dodatni termini u istom danu.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo radi na omogućavanju dodatnih lokacija za polaganje ispita, poglavito na području istočne Slavonije. Stoga se pozivaju zainteresirani da redovito prate mrežne stranice Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, kako bi se pravovremeno upoznali s aktualnim lokacijama i terminima za polaganje ispita.


HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO