Objava: Šoštarić Eduard, 24.10.2023.

HACZ započela realizaciju Twinning Light projekta u Republici Sjevernoj Makedoniji

Predstavnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ) boravili su 16.-18.10.2023. u radnom posjetu Agenciji za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverna Makedonija sa sjedištem u Skopju čime je i formalno započela realizacija Twinning Light projekta "Supporting the Civil Aviation Agency in the field of aviation safety and security” (Podrška civilnim zrakoplovnim vlastima Republike Sjeverna Makedonija u području sigurnosti i zaštite zračnog prometa) kojeg financira EU u vrijednosti 250.000 EUR. 

Cilj projekta u Republici Sjevernoj Makedoniji je pružiti stručnu ekspertizu i pomoć makedonskim civilnim zrakoplovnim vlastima kako bi se podržao održivi razvoj civilnog zrakoplovstva u skladu s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU u području civilnog zrakoplovstva. Poseban je cilj poduprijeti Agenciju za civilno zrakoplovstvo Sjeverne Makedonije u razvoju i provedbi nacionalnog pravnog okvira za civilno zrakoplovstvo jačanjem kapaciteta za provođenje nadzora sigurnosti i zaštite civilnog zrakoplovstva.

U svrhu realizaciju projekta razmijenjena su mišljenja i iskustva vezana uz dostignutu razinu i implementaciju međunarodnih standarda po pojedinim komponentama koje su predmet ovog projekta.