Objava: Grbić Srđan, 18.03.2020.

Smjernice o pravima putnika u kontekstu razvoja situacije s covidom-19

Dragi putnici,

S obzirom na brojne poremećaje u prometu uzrokovane širenjem virusa COVID-19, Europska komisija objavila je danas Smjernice o pravima putnika u kontekstu razvoja situacije s covidom-19. U cilju da vam olakšamo trenutačnu situaciju, donosimo kratki pregled vaših prava u slučaju otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta.

1) PRAVO NA SKRB

Prijevoznik je dužan pogođenim putnicima pružiti skrb koja uključuje besplatne obroke, pića i smještaj u hotelu kad je to potrebno. Pravo na skrb prestaje ukoliko je putnik pristao na povrat pune cijene karte.

2) PRAVO NA PREUSMJERAVNJE ILI POVRAT CIJENE KARTE

Ako je prijevoznik otkazao vaš let, dužan vam je ponuditi izbor između:

  • Povrata novca (prijevoznik može putniku ponuditi kupon za kasnije putovanje, no to ne može utjecati na pravo putnika da umjesto kupona izabere povrat novca),
  • Preusmjeravanja prvom mogućom prilikom (trenutno bi prijevoznicima moglo biti nemoguće preusmjeriti putnika na predviđeno odredište u najkraćem roku te bi neko vrijeme moglo ostati nejasno kada će preusmjeravanje postati moguće), ili
  • Preusmjeravanja na kasniji datum po izboru putnika.
Ako prijevoznik nije otkazao vaš let, ali želite otkazati putovanje ili ne možete putovati, povrat novca ovisi o vrsti karte koju ste kupili, a kako je definirano u općim uvjetima prijevoza. Prijevoznik može putnicima koji više ne žele (ili nemaju pravo) putovati ponuditi kupone za drugo putovanje s istim prijevoznikom unutar roka koji je odredio prijevoznik.

3) PRAVO NA NOVČANU NAKNADU

Vezano uz pravo na novčanu naknadu predviđenu Uredbom, nastala situacija se smatra izvanrednom okolnošću te prijevoznik u ovakvim slučajevima nije dužan platiti naknadu.

Cijeli tekst Smjernica dostupan je na sljedećoj poveznici