Objava: Grbić Srđan, 02.04.2020.

EASA SIB No.: 2020-02R3 : Coronavirus ‘SARS-CoV-2’ Infections – Operational Recommendations

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) objavila je danas 02.04.2020. godine novu reviziju Sigurnosno informativnog biltena pod nazivom EASA SIB 2020-02R3 u kojem daje preporuke nacionalnim zrakoplovnim vlastima, zrakoplovnim tvrtkama i aerodromima kao odgovor na epidemiju Coronavirusa '2019-nCoV'.

Detaljnije o svemu možete pročitati ovdje.