Objava: Šoštarić Eduard, 22.07.2021.

Objavljen Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova

U Narodnim novinama objavljen je novi Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova koji sada sadrži i zahtjeve za organizacije koje provode osposobljavanje pilota navedenih zrakoplova (dosad u odvojenom pravilniku), a uvedena je i mogućnost izvođenja komercijalnih operacija. Izvršena su dodatna usklađivanja sa Uredbama (EU) 965/2012 i 1178/2011 te su dorađeni silabusi za pojedine dozvole i/ili ovlaštenja. 

Pravilnik stupa na snagu 29. srpnja 2021. godine, a dostupan je na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_83_1545.html.