Objava: Šoštarić Eduard, 22.12.2022.

e-Savjetovanja: Nacrt Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu

Na mrežnoj stranici e-Savjetovanja objavljen je nacrt Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu.

 https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22977

 S obzirom da ne postoji potreba za trajnim prisustvom medicinskog tima na zračnoj luci, operatori aerodroma u obvezi su izraditi i implementirati plan u slučaju izvanrednog događaja koji uključuje i ostale sudionike kao što su npr. hitna medicinska pomoć, domovi zdravlja, bolnice, vatrogasne službe grada/općine/županije na kojem se aerodrom nalazi.

Hitna medicinska služba u stalnoj pripravnosti na aerodromu, a na kojem nije prisutna iz razloga koji mogu proizaći iz izvanrednog događaja, predstavlja dodatnu uslugu koju operator aerodroma može i ne mora imati.

 Savjetovanje će biti otvoreno do: 22. siječnja 2023.