Objava: Šoštarić Eduard, 24.08.2021.

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17302

 

Izmjenama i dopunama Pravilnika uvode se dodatne mogućnosti za organizaciju za kontinuiranu plovidbenost; predviđeni su dodatni subjekti koji mogu izvršavati radove održavanja zrakoplova; u svrhu odobrenja zrakoplovnog stručnjaka prihvaća se također i iskustvo stečeno pri nadzoru projektiranja; propisan je način određivanja razine nalaza utvrđenih prilikom obavljanja nadzora usklađenosti te njihov prijelaz u razinu 1; propisana je odgovornost pravne osobe kojoj je odobrena gradnja odnosno obnova zrakoplova pri obavljanju gradnje odnosno obnove te pri provjeri predmetnog zrakoplova; propisan je prestanak valjanosti Dozvole za letenje posebno reguliranog zrakoplova kada on više ne udovoljava uvjetima za posebno regulirane zrakoplove.

Ostali glavni razlozi za donošenje novog Pravilnika nalaze se u pratećem dokumentu Obrazloženje uz nacrt Pravilnika, na portalu e-Savjetovanja.

 

Ovim putem vas pozivamo da putem portala e-Savjetovanja dostavite svoje komentare, gdje nacrt Pravilnika možete pronaći pod nazivom „Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139“.

 

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 5. listopada 2021.