Objava: Šoštarić Eduard, 15.11.2021.

VAŽNO! COVID 19 - Upute za rad sa strankama

Sukladno Uputi o mjerama za sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine i Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-21-452 od 12. studenoga 2021. godine donose se UPUTE ZA RAD SA STRANKAMA koje možete pročitati ovdje.