Objava: Grbić Srđan, 22.10.2019.

Objavljen Pravilnik o aerodromima i Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka

Obavještavamo sve zainteresirane kako su u Narodnim novinama objavljeni sljedeći pravilnici:

1. Pravilnik o aerodromima (NN 100/2019)

Cilj izrade novog Pravilnika jest prilagodba primjenjivih zahtjeva aerodromima na koje se ne primjenjuje Uredba Komisije (EU) 139/2014. Pravilnikom su, kao i do sada, propisani minimalni tehnički i drugi standardi kod projektiranja, izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i održavanja aerodroma, uvjeti aerodromske operativne službe, te oprema i instalacije.

Smanjeni su zahtjevi za aerodrome bez kolničke konstrukcije, kao i za sve aerodrome kodnog broja 1 i 2, te su brisane pojedine odredbe koje su odraz ICAO preporuka. Postojeći zahtjevi usklađeni su sa najnovijim izmjenama ICAO Dodatka 14 i sa ICAO Državnim pismom AN 4/1.57-17/44.

Pojedine odredbe Pravilnika o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnim za njegovu sigurnu uporabu ubačene su u predmetni Pravilnik u Dio deveti („Održavanje aerodroma“) stoga se novim Pravilnikom stavljaju izvan snage ne samo trenutno važeći Pravilnik o aerodromima (NN broj 58/14) već i Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnim za njegovu sigurnu uporabu (NN broj 65/05).

2. Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka (NN 100/2019)

Glavi razlog izrade Pravilnika je detaljno definiranje uvjeta za sve prepreke u Republici Hrvatskoj, osim onih unutar granica aerodroma sa svjedodžbom izdanom sukladno EU propisima. Uvjeti za prepreke su do sada bili propisani Dijelom šest Pravilnika o aerodromima (NN 58/14), no prepoznata je potreba da se navedena tematika uredi posebnim propisom, posebno zbog detaljnije razrade, a i zbog adresata koji nisu dionici civilnog zračnog prometa.

Predmetnim Pravilnikom preciznije su definirani uvjeti (visina i lokacija) u smislu objekata za koje je temeljem posebnih propisa potrebno od Agencije tražiti posebne uvjete radnje/postavljanja te uvjeti za označavanje/osvjetljavanje ili uklanjanje prepreka.

Uvjeti za označavanje i osvjetljavanje su, u skladu sa primijenjenom praksom drugih država članica EU i dosadašnjom vlastitom praksom, dijelom ublaženi u odnosu na dosadašnje odredbe Pravilnika o aerodromima, a sve u cilju smanjenja troškova adresata propisa, dok je, u cilju povećanja sigurnosti primjenjivost pojedinih zahtjeva istovremeno proširena (npr. na ograničenje dimenzija raslinja, označavanje/osvjetljavanje kranova itd.).

Pravilnici stupaju na snagu isti dan 29.10.2019. godine, kako je i predloženo, iz razloga što je iz postojećeg Pravilnika o aerodromima izbrisan Dio šesti („Označavanje prepreka“) koji je sada postao dio Pravilnika o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka.