menu

Izbornik

Kultura pravičnosti


Postupanje s izvješćima obavlja se tako da se spriječi korištenje informacijama za druge svrhe osim u svrhu sigurnosti i da se na odgovarajući način zaštiti povjerljivost identiteta izvjestitelja i osoba spomenutih u izvješćima o događajima s ciljem promicanja kulture pravičnosti („Just Culture“).

Kultura pravičnosti podrazumijeva nekažnjavanje djelatnika na terenu ili drugih osoba za njihove postupke, propuste ili odluke koji su u skladu s njihovim iskustvom i izobrazbom, ali u kojoj se ne toleriraju krajnja nepažnja, voljne povrede i destruktivni postupci.

Temeljem Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu (NN 107/15, 92/16 i 28/19), Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je temeljem čl. 2 stavka 5. imenovana kao nadležno tijelo za implementaciju kulture pravičnosti kako je definirana člankom 16. Uredbe (EU) 376/2014. 

Ukoliko želite prijaviti povrede načela kulture pravičnosti utvrđenih odredbama Uredbe (EU) 376/2014 molimo kontaktirajte Povjerenika za kulturu pravičnosti putem e-mail adrese just.culture@ccaa.hr.