menu

Izbornik

Obavijest za imatelje dozvola pilota o primjeni zahtjeva Uredbe Komisije (EU) 2016/539 vezano za PBN

Uredbom Komisije (EU) 2016/539 kojom se dopunjuje Uredba Komisije (EU) 1178/2011 propisani su zahtjevi za osposobljavanje, ispitivanje i periodično provjeravanje pilota za navigaciju temeljenu na performansama (Performance based navigation), (dalje: PBN).

U tu svrhu svi imatelji ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) moraju biti osposobljeni za PBN te moraju ispitivačima dokazati stručnost u izvođenju PBN operacija. Svi imatelji koji lete na PBN rutama i prilazima moraju imati upisanu privilegiju nakon 25. kolovoza 2018., dok svi imatelji ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) moraju imati upisanu privilegiju za PBN nakon 25. kolovoza 2020. Privilegija se upisuje u knjižicu letenja nakon demonstracije stručnosti u izvođenju PBN-a.

Svi imatelji koji su već osposobljeni te imaju iskustvo u PBN operacijama nisu dužni prolaziti dodatno teorijsko ili praktično osposobljavanje za PBN, već za stjecanje PBN privilegije moraju samo obaviti provjeru s ispitivačem tijekom koje su dužni demonstrirati poznavanje i stručnost u izvođenju PBN operacija.

Imatelji navedenih ovlaštenja mogu demonstrirati poznavanje PBN-a tijekom provjere stručnosti (LPC), ispita praktične osposobljenosti (skill testa) ili provjere stručnosti kod operatora (OPC). Nakon obavljene provjere ispitivač mora kandidatu u knjižicu letenja upisati kako je kandidat uspješno demonstrirao teorijsko znanje i praktičnu stručnost u izvođenju PBN-a te presliku liste provjere i knjižice letenja dostaviti e-mailom HAZC.

Provjeru i upis PBN privilegije ispitivači su dužni provesti na sljedeći način:
  1. Teorijska provjera – prije praktične provjere potrebno je provjeriti poznavanje PBN-a
  2. Praktična provjera – provodi se u skladu sa listama provjere
  3. Nakon uspješno obavljene provjere ispitivač je dužan na kraju pilotske knjižice letenja i liste provjere u rubriku „Examiner remarks“ naznačiti da ste uspješno demonstrirali teorijsko znanje i praktičnu stručnost u izvođenju navigacije temeljene na performansama (PBN).
  4. Izjavu u pilotskoj knjižici letenja ispitivač je dužan ovjeriti potpisom i žigom
Za bilo kakva dodatna pitanja i informacije molimo kontaktirajte djelatnike Odjela licenciranja na tel. 01/2369-300.