menu

Izbornik

Automatska validacija dozvola pilota zrakoplova u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2018/1065

Uslijed redovitih inspekcijskih pregleda na stajanci izvan državnog područja zemalja članica Europske Unije, tijekom kojih je zabilježeno da članovi letačke posade upravljaju zrakoplovima registriranima u državi članici koja nije država članica koja je izdala njihove dozvole, ICAO je izmijenio Aneks 1 Čikaškoj konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu kako bi se omogućila automatska validacija dozvola sklapanjem sporazuma regionalnih organizacija za nadzor sigurnosti zračnog prometa.

Kako među zemljama članicama Unije vrijedi načelo međusobnog priznavanja dozvola (mutual recognition), Europska Komisija je radi implementacije izmijenjenih odredaba Aneksa 1 donijela i objavila Uredbu Komisije (EU) 2018/1065 o izmjeni Uredbe (EU) 1178/2011 u pogledu automatske validacije dozvola Unije za članove letačke posade te osposobljavanja za uzlijetanje i polijetanje. Kako bi se izbjegle neugodnosti kao što su prizemljenje zrakoplova ili kakva druga mjera nastala uslijed pregleda dozvola pilota na stajanci, svim imateljima dozvola koji lete izvan teritorija Unije na zrakoplovima registriranima u zemlji članici EU koja je različita od zemlje izdavanja dozvole, omogućen je upis napomene o automatskoj validaciji dozvole sukladno ugovoru između tih zemalja članica o međusobnom priznavanju dozvola.

Navedeni ugovori su u tu svrhu registrirani pri ICAO-u od strane Europske agencije za civilno zrakoplovstvo (dalje: EASA) kako bi informacija o njima postala dostupna svim nadležnim zrakoplovnim vlastima država članica ICAO-a. Ugovori koje je EASA registrirala vrijede u svrhu međusobnog priznavanja dozvola između svih zemalja članica EU, Islanda, Norveške i Švicarske.

Ovim putem pozivamo sve imatelje dozvola izdanih od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo koji lete izvan teritorija Unije na zrakoplovima registriranim od strane druge zemlje članice EU, Norveške, Islanda ili Švicarske, da se jave u Agenciju radi upisa napomene u dozvolu koja glasi: „This licence is automatically validated as per the ICAO attachment to this licence“. Upis možete obaviti prilikom slijedećeg administrativnog postupka (produljenje ovlaštenja, upis razine jezične sposobnosti, itd.) ili neovisno od njega.

Uz ovu napomenu imatelji dozvole moraju imati dostupan ICAO dodatak, objavljen od strane EASA-e kako bi ga po potrebi mogli predočiti prilikom inspekcije. Dodatak možete naći u nastavku ove obavijesti ili na EASA-inim web-stranicama na slijedećoj poveznici. Predlažemo Vam da u slučaju letova izvan EU imate dostupnu barem elektronsku verziju dokumenta na svojim elektroničkim uređajima.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja vezana za automatsku validaciju slobodno kontaktirajte djelatnike Odjela licenciranja.

DOKUMENTI: