menu

Izbornik

Zrakoplovi na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

Neke kategorije zrakoplova izuzete su od obveze primjene EU propisa. Zrakoplovi pripadni tim kategorijama se uobičajeno nazivaju „Aneks I (jedan) zrakoplovi“ prema Prilogu I. (Annex I) Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, koji ih definira.

Međutim, Republika Hrvatska se odlučila iskoristiti mogućnost da iz Uredbe (EU) 2018/1139 izuzme i druge zrakoplove, sukladno točki 8. članka 2. Uredbe (EU) 2018/1139. Ti zrakoplovi definirani su kao mikrolaki zrakoplovi:
  • mikrolaki avion: avion koji ima najviše dva sjedala, kojem brzina sloma uzgona nije veća od 45 čvorova kalibrirane brzine i kojem MTOM nije veći od 600 kg za avion koji nije namijenjen za letenje s vodenih površina ili 650 kg za avion koji je namijenjen za letenje s vodenih površina
  • mikrolaki helikopter: helikopter koji ima najviše dva sjedala i kojem MTOM nije veći od 600 kg za helikopter koji nije namijenjen za letenje s vodenih površina ili 650 kg za helikopter koji je namijenjen za letenje s vodenih površina
  • mikrolaka jedrilica: jedrilica koja ima najviše dva sjedala i kojoj MTOM nije veći od 600 kg i
  • mikrolaka motorna jedrilica: motorna jedrilica koja nema više od dva sjedišta i kojoj MTOM nije veći od 600 kg.
Na zrakoplove na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 primjenjuju se nacionalni propisi kao što su Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139, Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139, Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova, Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 i dr.

Dodatna objašnjenja mogu se pronaći u često postavljenim pitanjima.