menu

Izbornik

Podnošenje zahtjeva za zrakoplov na koji se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

Prilikom dostave programa održavanja na odobrenje popunjava se zahtjev za odobrenje programa održavanja zrakoplova na obrascu AWD-FRM-003a.

Uz ispravno popunjen zahtjev mora se priložiti ispravno popunjena lista sukladnosti programa održavanja zrakoplova AWD-FRM-003b s odredbama Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139.

Kao temelj za izradu programa održavanja zrakoplova koji će biti usklađen s Pravilnikom o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 može poslužiti predložak programa održavanja zrakoplova.