menu

Izbornik

Organizacije za održavanje prema Part M - Subpart F

Organizacije koje imaju odobrenje za održavanje u skladu s Part M- Subpart F smiju održavati EASA zrakoplove koji su navedeni u njihovom opsegu odobrenja pod uvjetom da se ti zrakoplovi ne koriste u komercijalnom zračnom prometu (eng: CAT – Commercial Air Transport) i da im najveća masa na polijetanju ne iznosi više od 5700 kg.

Osnovna razlika od Part 145 organizacije je jednostavniji sustav osiguranja kvalitete.

Propis kojim je regulirano izdavanje Part M- Subpart F certifikata je:

Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 оd 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014.)


Popis Part M/MF/145/147 i Annex I odobrenih organizacija