menu

Izbornik

Organizacije za održavanje prema Part 145

Organizacije koje imaju odobrenje za održavanje u skladu s Part 145 smiju održavati EASA zrakoplove koji su navedeni u njihovom opsegu odobrenja. To je jedina vrsta organizacije koja smije održavati zrakoplove u komercijalnom zračnom prometu (eng: CAT – Commercial Air Transport).

Propis kojime je regulirano izdavanje Part 145 certifikata je:

Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 оd 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014.)


Popis Part M/MF/145/147 i Annex I odobrenih organizacija