menu

Izbornik

Obrasci i publikacije

  • FOD-FRM-005 Prijava u evidenciju operatora sustava bespilotnog zrakoplova
  • FOD-FRM-003 Zahtjev za odobrenje izvođenja letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova
  • TLD-FRM-323 Prijava za polaganje teorijskog ispita znanja za pilota na daljinu sustava bespilotnog zrakoplova

UPUTA ZA KORIŠTENJE DOKUMENTIRANIH POSTUPAKA PREPOZNAVANJA OPASNOSTI I UPRAVLJANJA POVEZANIM RIZICIMA ZA UAS OPERACIJE

Odredbama članka 7. Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN 104/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik), predviđena su odstupanja od odredaba Pravilnika uz ishođenje odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

Kao jedan od propisanih uvjeta za izdavanje navedenih odobrenja, sukladno odredbi članka 14., stavak (2), točka b) Pravilnika, je i pružanje dokaza o postizanju prihvatljive razine sigurnosti namjeravanih operacija.

Način na koji operator sustava bespilotnog zrakoplova dokazuje postizanje prihvatljive razine sigurnosti namjeravanih operacija je provedba i dokumentiranje postupka prepoznavanja opasnosti povezanih s namjeravanom operacijom i upravljanja povezanim rizicima.

Kako bi operatore sustava bespilotnih zrakoplova uputila na način provedbe i dokumentiranja navedenog postupka, Agencija je provela i dokumentirala ove postupke za sva odobrenja koja izdaje temeljem odredaba članka 7. Pravilnika, kao i općeniti postupak prepoznavanja opasnosti i upravljanja povezanim rizicima za izvođenje letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova.

Vrlo je važno napomenuti da su pruženi dokumenti samo i isključivo primjeri i predlošci. Nije za očekivati da su navedeni primjeri primjenjivi za svakog operatora i za svaku navedenu operaciju.

Stoga se od svakog operatora sustava bespilotnog zrakoplova koji namjerava provesti navedeni postupak u svrhu ishođenja nekog od odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo ili općenitog postizanja prihvatljive razine sigurnosti operacija, očekuje da prije podnošenja zahtjeva:
  • Dobro prouči dokument koji se odnosi na namjeravanu operaciju;
  • Iz dokumenta ukloni opasnosti, nesigurne događaje i posljedice koje nisu primjenjive za namjeravanu operaciju uzimajući u obzir vrstu i prirodu namjeravanih operacija, operativno okruženje, opremu, znanje i iskustvo operatora i pilota na daljinu, mogućnosti primjene predloženih mjera za umanjenje rizika, već postojeće mjere za umanjenje rizika u sustavu operatora, itd.;
  • U dokument doda opasnosti, nesigurne događaje i posljedice koje je sam prepoznao, a nisu prepoznate u postojećem dokumentu i procijeni povezani rizik;
  • Dokument koristi u skladu s uputama navedenima u dokumentu
PRIMJERI