menu

Izbornik

Želim letjeti dronom - što moram napraviti?
Jesam li ja operator ili udaljeni pilot sustava bespilotnog zrakoplova?

Operator bespilotnih zrakoplova (u daljnjem tekst: operator) je svaka pravna ili fizička osoba koja obavlja ili namjerava obavljati aktivnosti u kojima se koristi jedan ili više sustava bespilotnih zrakoplova (u daljnjem tekstu: dron), neovisno o broju udaljenih pilota. Operator se registrira u sustavu registracije Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: HACZ), kada je to primjenjivo i svi dronovi kojim udaljeni piloti obavljaju operacije za operatora označeni su istim, operatorovim registracijskim brojem.Udaljeni pilot je osoba koja upravlja dronom u svakoj pojedinačnoj letačkoj operaciji. Udaljeni pilot se ne registrira u sustavu registracije HACZ, već obavlja potrebno osposobljavanje i provjeru sukladno primjenjivim propisima.
Možete biti operator i udaljeni pilot ako ste osoba koja istovremeno zaista upravlja dronom. Međutim, možete biti i udaljeni pilot, a da niste operator, ako ste na primjer, udaljeni pilot koji radi za operatora koji pruža usluge dronovima. U tom slučaju ta pravna ili fizička osoba je operator, a vi udaljeni pilot.


Analogija s nečim što nam je poznatije:

U koju kategoriju potpadaju operacije koje namjeravam izvoditi dronom?