menu

Izbornik

Upravne pristojbe

Iznos upravne pristojbe koju je potrebno uplatiti ovisno o zahtjevu koji se podnosi
Zahtjev za upis zrakoplova170,00 kuna(1)
490,00 kuna(2)
1.400,00 kuna(3)
Zahtjev za brisanje zrakoplova70,00 kuna
Zahtjev za upis i promjenu podataka70,00 kuna
Zahtjev za odobrenje odstupanja od Pravilnikom propisanih dimenzija registracijske oznake70,00 kuna
Zahtjev za rezervaciju registracijske oznake i rednog broja u Hrvatskom registru civilnih zrakoplova20,00 kuna
Zahtjev za izdavanje izvatka iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova20,00 kuna

(1) za zrakoplove čija je najveća dopuštena masa pri polijetanju do 2.000 kg
(2) za zrakoplove čija je najveća dopuštena masa pri polijetanju od 2.000 kg do 5.700 kg
(3) za zrakoplove čija je najveća dopuštena masa pri polijetanju iznad 5.700 kg

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/2016) i Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19)

Napomene

  1. Ako pristojbeni obveznik podnese jedan zahtjev kojim traži izdavanje više različitih akata, smatrat će se da je pristojbeni obveznik predao onoliko zahtjeva koliko se akata izdaje.
  2. Pristojbena obveza nastaje u trenutku zaprimanja zahtjeva za izdavanje akta ili druge isprave odnosno u trenutku zaprimanja svakog drugog podneska neovisno o tome je li on zaprimljen u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.
  3. Kod zahtjeva za upis zrakoplova pristojbena obveza nastaje kada stranka udovolji svim uvjetima za upis zrakoplova. Stranka će prije upisa zrakoplova biti pozvana da plati posebnu upravnu pristojbu u iznosu od 170,00 kn, 490 kn ili 1.4000 kn, ovisno o iznosu najveće dopuštene mase pri polijetanju, u za to ostavljenom roku.
    Stranka je dužna platiti posebnu upravnu pristojbu prije nego joj se izda i dostavi rješenje o upisu.
    Ukoliko zahtjevu za upis zrakoplova neće biti udovoljeno pristojbena obveza nastaje u trenutku donošenja odluke o zahtjevu, a plaća se prema Tarifi općih pristojbi u iznosu od 70 kuna.
  4. Ako pristojbeni obveznik ne plati propisanu pristojbu u roku koji mu je nadležno tijelo za odlučivanje dalo zaključkom, smatra se da je PRISTOJBENI OBVEZNIK ODUSTAO OD ZAHTJEVA.