menu

Izbornik

Savjetovanja s javnošću

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo redovito provodi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na način i u rokovima određenim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, a sa ciljem podizanja kvalitete podzakonskih propisa koji se donose temeljem Zakona o zračnom prometu.

U svrhu što veće usklađenosti postupanja nadležnih tijela javne vlasti te unapređenja standarda komunikacije s javnošću, od 2020. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću Agencija provodi putem središnjeg portala „e-Savjetovanja

Sva ranija okončana savjetovanja (do 22.05.2020.) možete pronaći u arhivi.