menu

Izbornik

Osposobljavanje za udaljene pilote za potkategorije A1/A3 otvorene kategorije

UAS-UPUTE-005 Upute za osposobljavanja i provjere za udaljene pilote

Uvjeti vezani uz osposobljavanje udaljenih pilota koji moraju biti ispunjeni prije izvođenja operacija u otvorenoj kategoriji
Polaganje ispita za udaljene pilote koji planiraju izvoditi operacije u „otvorenoj kategoriji“

Početkom primjene Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947 od 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova, udaljeni piloti će prije izvođenja operacija bespilotnim zrakoplovima u „otvorenoj kategoriji“ morati položiti teorijski(e) ispit(e). „Otvorena kategorija” UAS operacija podijeljena je na tri potkategorije: A1, A2 i A3, na temelju radnih ograničenja, zahtjeva koji se odnose na udaljene pilote i tehničkih zahtjeva za UAS-e.

Online ispit za potkategorije A1/A3 otvorene kategorije moraju položiti udaljeni piloti prije izvođenja operacija bespilotnim zrakoplovima u bilo kojoj potkategoriji otvorene kategorije (A1 ili A2 ili A3). Udaljeni piloti koji izvode operacije bespilotnim zrakoplovima najveće dopuštene mase pri polijetanju, uključujući korisni teret, manje od 250 g i maksimalne brzine manje od 19 m/s ili klase C0 moraju biti upoznati s uputama proizvođača UAS-a.

Prije izvođenja operacija u A2 potkategoriji otvorene kategorije bespilotnim zrakoplovima klase C2 ili bespilotnim zrakoplovima koji ne ispunjavaju zahtjeve Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/945 (bespilotni zrakoplov nema oznaku klase C2) najveće dopuštene mase pri polijetanju manje od 2 kg, udaljeni piloti moraju položiti i ispit za potkategoriju A2 otvorene kategorije u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.


Sve upite vezano uz polaganje ispita za udaljene pilote možete poslati na adresu UASispiti@ccaa.hr.Polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije izvan grada Zagreba


Kako bi optimizirala svoje resurse i omogućila polaganje ispita za udaljene pilote u potkategoriji A2 otvorene kategorije na pristupačnijim lokacijama, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje raspored i lokacije na kojima zainteresirani mogu pristupiti polaganju ispita.


                                           Raspored održavanja A2 ispita za 2021. godinu


Lokacija

Kolovoz

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Požega, HGSS, Hrvatskih branitelja 84

6. kolovoz 18.00 sati

3.rujan 18.00 sati

1.listopad 18.00 sati

5.studeni 18.00 sati

3.prosinac 18.00 sati 6.prosinac 18.00

Zagreb, HACZ, Ulica grada Vukovara 284

13.kolovoz 18.00 sati

10.rujan 18.00 sati

8.listopad 18.00 sati

12.studeni 18.00 sati

10.prosinac  18.00 sati

Zadar, HGSS, Andrije Hebranga 11a

20. kolovoz 18.00 sati

17.rujan 18.00 sati

15.listopad 18.00 sati

19.studeni 18.00 sati

17.prosinac 18.00 sati

Split, HGSS, Stoci 48A

21. kolovoz 10.00 sati

18.rujan 10.00 sati

16.listopad 10.00 sati

20.studeni 10.00 sati

18.prosinac 10.00 sati

Pula, Zračna luka Pula

26.kolovoz 10.00 sati

23.rujan 10.00 sati

21.listopad 10.00 sati

25.studeni 10.00 sati

21.prosinac

10.00 sati

Dubrovnik, HGSS, 42°40'29.6"N 18°06'27.9"E - lokacija je uz cestu, nema adrese, jer je preuređeno sklonište, vrata sa znakom HGSS-a, Nova Mokošica

28.kolovoz 10.00 sati

25.rujan 10.00 sati

23.listopad 10.00 sati

27.studeni 10.00 sati

23.prosinac 10.00 sati

 

Za pristupanje ispitu zainteresirani kandidati se moraju prijaviti najmanje 2 radna dana prije predviđenog termina ispita za koji se prijavljuju. Prijave se provode slanjem elektroničke pošte na adresu UASispiti@ccaa.hr dostavom slijedećih podataka:


1.       Ime i prezime kandidata

2.       Broj i vrsta osobnog identifikacijskog dokumenta s kojim će se kandidat identificirati prilikom polaganja ispita

3.       Broj dokaza o dovršenom mrežnom osposobljavanju za potkategorije A1/A3 kandidata

4.       Raspolažu li vlastitim osobnim računalom za polaganje ispita

Prijava na ispit je valjana tek nakon primitka potvrde prijave od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

 

 Prilikom dolaska na polaganje ispita kandidati trebaju ponijeti:


1.       Osobni identifikacijski dokument koji su naveli u prijavi

2.       Potpisani izvornik Izjave o praktičnom samoosposobljavanju na obrascu UAS-FRM-002

3.       Osobno računalo, ako su njegovu raspoloživost naveli u prijavi

U slučaju većeg broja kandidata u odnosu na kapacitet prostora, organizirat će se dodatni termini u istom danu.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo radi na omogućavanju dodatnih lokacija za polaganje ispita, poglavito na području istočne Slavonije. Stoga se pozivaju zainteresirani da redovito prate mrežne stranice Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, kako bi se pravovremeno upoznali s aktualnim lokacijama i terminima za polaganje ispita.

 

 

                                                                               HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO