menu

Izbornik

Naknada za knjižicu zrakoplova

Naknada za knjižicu zrakoplova se uplaćuju na račun Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, koristeći slijedeće podatke:

- Broj računa: HR9623900011100357510
- Šifra namjene: AIRB
- Poziv na broj: 02371219-661420-31
- Opis: Knjižica zrakoplova
- Cijena: 10 EUR